loading...

W minionym semestrze uczniowie Szkoły Podstawowej w Reptowie Klaudia Sałata, Radosław Łobodziński, Patryk Woźniak, Danuta Jazdowska, Dominika Nowik, Przemysław Gizuń, Tamara Wojciechowska brali udział w projekcie „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, dotyczącym lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Głównym obszarem badań, które prowadzili było znalezienie  tradycji przywiezionych na ziemie zachodnie przez osadników polskich po 1945 roku oraz zbadanie, które z nich są pielęgnowane do dziś. Celem badań było poznanie: Skąd przybyli rozmówcy? Jakie tradycje, obyczaje pielęgnowali od chwili przyjazdu? Czy przywiezione zwyczaje przetrwały, jeśli tak, to w jaki sposób kultywowane są do dziś? Jakie są formy działalności kulturalnej na terenie gminy? Czy organizacje, które obecnie działają takie jak OSP czy Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają tradycje kultywowane od pokoleń czy stworzyli nowe?

W trakcie badań uczniowie wykorzystywali szeroki asortyment metod i środków. Większość badań to przeprowadzenie wywiadów z gotowym zestawem pytań. W trakcie wywiadów nagrywali dźwięk lub materiał filmowy. Przy wywiadach z przedstawicielami zespołów folklorystycznych i OSP korzystali z kronik, oglądali zdjęcia lub materiały pamiątkowe.

Wywiadów udzielili: Grupa nieformalna z Bielkowa badająca historię miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców przybyłych z Sąsiadowic – Katarzyna Pisarek, Iwona Wróbel. Pani Kazimiera Pencak, pan Tadeusz Pietruszka, Emil Bieńko – najstarsi mieszkańcy Bielkowa, przybyli z Sąsiadowic. Pani Wanda Kościelecka – animatorka życia kulturalnego w Reptowie w latach 80/90 – tych, członek OSP Reptowo. Pani Władysława Jazdowska, pan Zygmunt Kęszka – członkowie zespołu folklorystycznego „Lipka”. Pani Zofia Dąbkowska – sołtys wsi Reptowo, członek Koła Gospodyń Wiejskich. Pan Piotr Dolata – komendant OSP Kobylanka.  

Część uczniów z pozyskanych materiałów filmowych samodzielnie zmontowała gotowy film. Niektórzy udostępnili nagrania dźwiękowe lub filmowe z całego nagrania wywiadu.

Efekty pracy w projekcie uczniowie zaprezentowali 14 grudnia 2018 roku na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Międzyzdrojach. Na zdjęciach uczniowie podczas prezentacji i nasze stoisko.


02 stycznia 02 stycznia 30 544 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

  • tel. / fax (91) 561 - 09 - 12

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry