dodano: 2018-01-02 14:12:57 edycja: 2020-03-01 19:08:07 autor: 32 odsłon: 1355

Anna Górniak

 

 


 

Istnieje możliwość ustalenia dogodnego dla rodziców terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym.

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

(terapia pedagogiczna)

 

zalecane dla wszystkich uczniów, którzy mają trudności w zakresie czytania, pisania i uczenia się.

 

 

 

Podczas zajęć uczniowie:

 

 

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie oddziału przedszkolnego, klas 1-6 szkoły podstawowej 

Programy pracy terapeutycznej są opracowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi  w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie diagnoz wstępnych i końcowych poziomu umiejętności uczniów, dokonywanych przez szkolnego pedagoga-terapeutę.

 


02 stycznia 2018r. 01 marca 2020r. 32 1355