dodano: 2016-02-01 22:38:40 edycja: 2020-03-01 18:57:46 autor: 32 odsłon: 3177

Logopeda

Zajęcia logopedyczne prowadzi:

 

mgr Sylwia Kęsy

 

Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

 

Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

 

Program profilaktyki i terapii logopedycznej zakłada zapobieganie zaburzeniom mowy oraz niwelowanie wszelkich wad wymowy i niedoskonałości artykulacyjnych, w tym również błędów wymowy – zaburzeń wynikających z nieznajomości norm ortofonicznych. Głównym celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie komunikacji językowej uczniów ZSP w Reptowie poprzez wprowadzanie działań profilaktycznych, poprawianie zrozumiałości wymowy (dotyczy szczególnie substytucji i redukcji grup spółgłoskowych), estetyki mówienia (dotyczy deformacji), a także innych nieprawidłowych artykulacji, zwracających uwagę swoją odmiennością.


 

Główne zadania logopedy szkolnego:

 

Diagnoza logopedyczna

 

Określa charakter wady (rodzaj i stopień nasilenia) oraz przyczyny jej powstania. Pozwala na zaprogramowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Badanie diagnostyczne obejmuje:

 

Profilaktyka logopedyczna

 

Ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju językowego dziecka. Zastosowana u małych dzieci pozwala na uniknięcie często żmudnej i długotrwałej terapii w starszym wieku. Profilaktyka logopedyczna, czyli skuteczne zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną oraz stymulację prawidłowego rozwoju językowego, obejmuje:

 

 

Terapia logopedyczna

 

Obejmuje kolejne etapy pracy korekcyjnej:

  1. usunięcie przyczyny wadliwej wymowy (np. poprzez usprawnianie słuchu fonemowego, motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, autokontroli słuchowej i inne),
  2.  wywołanie głoski normatywnej,
  3.  wprowadzanie prawidłowego dźwięku na podstawie modułu Ch. van Ripera i J. V. Irwina (nie dotyczy głoski r):

 

Korygowanie nieprawidłowej realizacji fonemu /r/:

 

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 

 

DLA RODZICÓW

 

Mowa jest najważniejszym i najbardziej
precyzyjnym narzędziem ludzkiego działania,
i jako taka musi być doskonalona
również w płaszczyźnie fonetycznej
.

                [prof. dr hab. Bronisław Rocławski]

 

Prawidłowy proces rozwoju mowy i właściwe kształtowanie się wymowy u dzieci są niezwykle ważne z wielu powodów. W szczególności warunkują oczekiwany rozwój ogólny, odpowiednie relacje społeczne, sukcesy w szkole.

Wady wymowy mogą bowiem powodować problemy w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, prowadzić do stanów, w których dziecko czuje się inne, a nawet gorsze od pozostałych. Niepodejmowanie działań terapeutycznych może doprowadzić do utrwalenia się zaburzonej artykulacji, a w konsekwencji pogłębiać wyżej wskazany stan.

Ćwiczenia prowadzone tylko i wyłącznie w gabinecie logopedycznym nie przyniosą oczekiwanych efektów. W związku z tym niezwykle ważna i niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą i kontynuowanie pracy terapeutycznej w domu. Dziecko, objęte terapią logopedyczną powinno mieć zeszyt, w którym logopeda zapisze ćwiczenia do utrwalenia w domu. Co najmniej raz w miesiącu (w niektórych przypadkach znacznie częściej) rodzic (opiekun) powinien uczestniczyć w zajęciach logopedycznych swojego dziecka, by dokładnie przyjrzeć się, jak je prawidłowo wykonywać. Bardzo ważna jest systematyczna praca z dzieckiem. Najlepsze efekty osiąga się prowadząc ćwiczenia krótko (od kilku do kilkunastu minut), ale często. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia dla trudności z jakimi boryka się maluch. Pamiętajmy, by chwalić dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, gdyż to mobilizuje je do dalszych działań terapeutycznych.


01 lutego 2016r. 01 marca 32 3177