dodano: 2015-12-16 11:44:06 edycja: 2020-03-01 18:11:21 autor: 1 odsłon: 2844

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania Samorządu jest właściwie nieograniczone.
 

Znalezione obrazy dla zapytania: samorząd uczniowski

 

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Marzanna Flegel

 

Działalność samorządową uczniów rozpoczęliśmy od wyborów, które przeprowadzili uczniowie klasy ósmej w duchu zasad demokratycznych.

 

Przewodniczącym SU został:  Mateusz Szymełyniec z klasy 8,

 zastępcą:  Zuzanna Bogdanowicz z klasy 5 .

 

Na pierwszym spotkaniu nowo powołanego SU odbyła się rzeczowa debata, w trakcie której skonstruowaliśmy plan pracy SU na I semestr.  Na kolejnym spotkaniu ustaliliśmy skład sekcji działających w tym roku szkolnym i ustaliliśmy kolejność realizacji działań.

 

 

  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  25 września 2018r. 2017 25
 • "Paczka dla zwierzaczka" - zbiórka darów dla podopiecznych schroniska.

  10 stycznia 2018r. 2131 10
 • Samorząd Uczniowski - tegoroczne wybory

  25 września 2017r. 2548 27
 • Dary dla zwierząt ze schroniska

  30 grudnia 2016r. 3018 9
 • Wybieramy Samorząd Uczniowski

  30 września 2016r. 3861 23
 • 16 grudnia 2015r. 01 marca 2020r. 1 2844