loading...

     Kolejna konferencja  poświęcona przedstawieniu wyników  egzaminów zewnętrznych  uzyskanych przez szkoły powiatu stargardzkiego w roku 2017 odbyła się  29 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej w Reptowie.

To duże przedsięwzięcie, organizowane przez Powiatowy Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, zostało zorganizowane już po raz trzeci. Miejsce konferencji w tym roku nie zostało wybrane przypadkowo. Gmina Kobylanka to miejsce wyjątkowe: w ogólnopolskim rankingu Fundacji Naukowej EVIDENCE INSTITUTE gmina  Kobylanka zajęła dwunaste miejsce w kraju jako miejsce i samorząd przyjazny edukacji, jedenaste – kategorii samorządów wiejskich. Celem rankingu 2017 było wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie, pomimo że szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Miejsca przyjazne edukacji to miejsca o wysokiej jakości nauczania, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów  przynosi wysokie efekty i  które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość.

Jako gospodarze tego wyjątkowego miejsca, na wstępie konferencji głos zabrali Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reptowie Mariusz Dubojski oraz Wójt Gminy Kobylanka Mirosław Przysiwek witając przybyłych gości: przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie Alinę Przerwę i Elżbietę Wysocką, Panią Beatę Majewską – przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz licznie przybyłych dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli. Następnie Krystyna Bugajna – doradca metodyczny ds. oświatowej kadry kierowniczej PODN w Stargardzie zapoznała zebranych z celami i porządkiem konferencji. Zwróciła też uwagę na priorytet Kuratorium Oświaty, którym jest podniesienie jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Z tego m.in. względu, już na wstępie, zaprosiła nauczycieli matematyki do udziału w lekcji pokazowych zaplanowanych w drugiej części konferencji orasz do udziału w warsztatach matematycznych.

Po przerwie, wypełnionej ciekawymi i inspirującymi rozmowami kuluarowymi, kolejne punkty konferencji realizowano już w różnych grupach i miejscach. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej udali się na warsztaty z zakresu edukacji matematycznej „Sposoby kształtowania umiejętności matematycznych uczniówklas młodszych”, które przeprowadziła Pani Teresa Spychalska – wicedyrektor SP Nr 1 w Stargardzie. Lekcję pokazową z matematyki przeprowadziła Pani Maria Szyndlarewicz ze Szkoły Podstawowej w Reptowie.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani praktycznymi możliwościami poprawy wyników wysłuchali wystąpienia Pani Małgorzaty Konopki, która przedstawiła działania dyrekcji Zespołu Szkół w Suchaniu w minionych latach, które doprowadziły do znaczącej poprawy wyników nauczania w tej placówce potwierdzonej wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

W ostatniej części konferencji, Krystyna Bugajna z PODN podsumowała konferencję, zwracając szczególną uwagęna konieczność podjęcia, już teraz, przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.

Zmiany w podstawie programowej, organizacji egzaminu i zasadach oceniania z języka polskiego, to zmiany, które wymagają rzetelnego przygotowania szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Rola dyrektorów, sprawujących nadzór pedagogiczny nad wdrażaniem nowych podstaw programowych, jest w tym procesie bardzo znacząca.

Informacją o czekających środowisko nauczycielskie zmianach w pragmatyce zawodoweji finansowaniu doskonalenia nauczycieli wynikających z podpisanej przez Prezydenta ustawy o finansowaniu zadań oświatowych konferencję zakończono.​

Mamy nadzieję, że przedstawione w toku konferencji metody i formy pracy dla wielu jej uczestników, będą inspiracją do wprowadzania zmian na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach powiatu stargardzkiego.

Dziękując Dyrektorowi gościnnej szkoły w Reptowie Panu Mariuszowi Dubojskiemu, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym tej szkoły zaangażowanym w organizację konferencji, Gminie Kobylanka – w osobach Wójta Mirosława Przysiwka i Zastępcy Wójta Pani Lilianny Janeczek oraz prelegentom konferencji, jednocześnie apelujemy – twórzmy, tak jak w gminie Kobylanka, - wszędzie, gdzie to jest możliwe Miejsca Przyjazne Edukacji – bo tylko takie miejsca dadzą nam szansę na poprawę efektów kształcenia.

 

Krystyna Bugajna

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Stargardzie.


02 grudnia 2017r. 04 grudnia 2017r. 32 549 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

  • tel. / fax (91) 561 - 09 - 12

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry