loading...

Jesteśmy częścią przyrody, działamy razem dla naszej planety!

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Eko – Szkoła 2021”. Jesteśmy wśród 336 placówek edukacyjnych z całej Polski, które chcą promować działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Jego warunki wpływają na nasze życie i zdrowie.

Ziemia jest tylko jedna! Każdy nasz drobny gest, mała akcja, wspólne działanie mogą ją uratować, jeśli wykonają je setki, tysiące, miliony ludzi.

Razem mamy ogromną moc!

Zapraszam wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do współpracy. Anna Górniak - koordynator Projektu w Szkole Podstawowej w Reptowie.

 

 

Autorka projektu: Pani Joanna Gadomska,

nauczycielka biologii, inicjatorka licznych działań i akcji proekologicznych.

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

 

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

 

 1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
 2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 3. Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
 5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
 6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
 7. Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;
 8. Zaprezentowanie efektów ogłoszonych ogólnopolskich konkursów ekologicznych oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów;
 9. Przedstawienie wyników ogólnopolskiej ekologicznej ankiety skierowanej dla uczniów szkół partnerskich, na temat posiadanej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 10. Zaprezentowanie ekologicznych filmów,  przygotowanych przez uczniów i nauczycieli szkół partnerskich;
 11. Stworzenie e-booka ze scenariuszami zajęć ekologicznych, przygotowanymi przez nauczycieli realizujących projekt;
 12. Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii.

 

 

 


11 października 2020r. 11 października 2020r. 32 958 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry