loading...

http://www.splesniewo.pl/images/swietlica32.jpg

 

Godziny pracy świetlicy to:

7:00 - 17:00

Konkurs 

Konkurs w świetlicy na „Czarodziejską czapkę i różdżkę”

 

W tym roku Katarzynki i Andrzejki   obchodziliśmy z „Harrym Potterem”. Tworząc dekoracje do Andrzejkowego Wieczoru Wróżb znalazł się też czas na prace do konkursu na czarodziejską czapkę i różdżkę dla Harrego. Do konkursu mogły stanąć wszystkie chętne „świetliki”. Najwytrwalsi uczniowie pracowali nad nimi przez dwa tygodnie, wykorzystując do ich stworzenia wszelkie dostępne materiały(farby, plastelinę, kolorowy papier, brokat i inne świecące ozdoby). Ocenie podlegał ostateczny efekt, stworzenie kompletu czapki i różdżki oraz wkład pracy i pomysłowość. Podsumowanie nastąpiło w grudniu. Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki (kolorowanki, kreatywne pieczątki i piłeczki). W gronie nagrodzonych znaleźli się następujący uczniowie:

 

I m-ce   Marianna Stańczyk kl.III

II m-ce Natalia Głodała kl.III

III m-ce Hania Cęncyk kl.I

Wyróżnienie: Wiktor Szwiec  kl.II

 


Konkurs recytatorski

 

Konkurs recytatorski w naszej świetlicy poprzedziły zajęcia związane z poznaniem zwyczajów różnych zwierząt. W efekcie uczniowie usystematyzowali swoje wiadomości na temat rodzajów zwierząt, brali udział w zabawach ruchowych oraz zajęciach plastyczno-technicznych. Pod kierunkiem nauczyciela przygotowali dekoracje (pokaz slajdów)

Konkurs odbył się 25.11.2016r. W skład komisji weszli: P. dyrektor M.Dubojski oraz P.M.Kaniewska. Uczniowie oceniani byli według ustalonej punktacji(załączone zdjęcie).Wykazali się dużą pomysłowością w przygotowaniu strojów. Komisja przyznała następujące miejsca:

 

I m-ce Zuzanna Knap kl.II  „Hipopotam”

II m-ce Mateusz Jurkiewicz kl.II  „Foka”

III m-ce Zuzanna Dygas kl.IV   „Tygrys”

Wyróżnienie: Natalia Głodała kl.III  „Lis”

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody(książki i kolorowanki). Byli bardzo dumni,że mogli wystąpić przed swoimi kolegami ,jury i rodzicami w świetlicy. W ten sposób uatrakcyjnili pobyt uczniów z klas 0-V w świetlicy.

Na zakończenie wszyscy uczniowie bawili się przy piosenkach na podstawie tekstów J.Brzechwy.

 


 

Pierwsze zajęcia w świetlicy…

 

 • Każdy „Świetlik” został zapoznany z regułami obowiązującymi w świetlicy .
 • Młodsi uczniowie zdali  test na znajomość naszych zasad. Brawo!
 • Chętni uczniowie wykonali swój herb prezentując na nim swoje ulubione rzeczy.
 • Młodsi uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat  „Miejsca naszych wakacyjnych podróży”. Dzieci pracowały z mapą na komputerze, zaznaczały odwiedzone miasta i kraje na papierowej mapie  oraz z zaciekawieniem słuchały o ciekawych miejscach.

 


 Znalezione obrazy dla zapytania INFORMACJA DLA RODZICÓW:

 

 • Proszę Rodziców o założenie dzieciom zeszytów do korespondencji z opiekunami świetlicy.
 • Dzieci będą zapisywały w nich (wklejały)  materiały potrzebne na zajęcia w następnym tygodniu.
 • Proszę o zaopatrywanie dziecka na bieżąco, aby mogło uczestniczyć w ciekawych zajęciach.
 • Na kolejny tydzień potrzebna będzie chińska bibułka(jak do witraży) oraz klej roślinny w tubce.
 • Nadal zbieramy również klisze rentgenowskie. 

 

Zapraszam do współpracy Agnieszka Cieplucha

 


Znalezione obrazy dla zapytania RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY

 

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem.
8.00-9.00 Dzień Dobry z książką.
12.00-13.00 Zabawy ruchowe, relaksacyjne, integracyjne. Odrabianie zadań domowych.
13.00-14.00 Zajęcia z całą grupą zorganizowane przez nauczyciela, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci. W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie
14.00-15.00 Zajęcia wg ustalonego planu pracy świetlicy
15.00-16.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, oglądanie ciekawych filmów. Odrabianie zadanych lekcji. Zajęcia dla grupy zorganizowane przez nauczyciela.
16.00-17.00 Porządkowanie świetlicy. Odrabianie zadań domowych. Gry stolikowe

 

Zajęcia dla uczniów świetlicy: 

 

 • Zajęcia relaksacyjne.
 • Odrabianie pracy domowej.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).
 • Czytanie ze zrozumieniem.
 • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)
 • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 • Gry edukacyjne i planszowe.
 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
 • Oglądanie filmów edukacyjnych.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

  4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela.

 6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wcześniej rodzic zgłosi to telefonicznie do wychowawcy świetlicy.

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).  

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

 13. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w miesiącu dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy. 

14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

  15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

  16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

  17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy . 

19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy. 

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.        


16 grudnia 2015r. ponad 2 tygodnie temu, 2017-07-01 1 1259 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

 • tel. / fax (91) 561 - 09 - 12

Adres:

ZSP w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry