loading...
Dyrektorzy szkoły w Reptowie Absolwenci 1946 - 2000 Absolwenci 2000 - 2019 Absolwenci 2019 -
 • wrzesień 1946  –    20 pierwszych polskich rodzin zasiedla wieś Karolinów (nazwa niemiecka – Karolinenhorst, dzisiaj Reptowo)
 • 1 stycznia 1946 – wieś Karolinów otrzymuje nazwę Kasina
 • marzec 1946 – zawiązuje się Społeczny Komitet Budowy, który stawia sobie za cel utworzenie szkoły. Członkowie komitetu to: Maria Miłuch, Stanisław  Płauszewski,  Zygmunt Matusiak
 • 1 kwietnia 1946 – oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej w Kasinie. Szkoła liczy 130 uczniów, uczących się w systemie 4 – klasowym, kierownikiem zostaje Maria Miłuch
 • 1 maja 1947 – pracę w Szkole Podstawowej podejmuje Stanisław Płauszewski
 • 1 września 1947 – szkoła zajmuje nowy budynek, posiada 2 izby lekcyjne, pomieszczenie na bibliotekę i kancelarię                                 
 • 1 września 1948 – Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kasinej zostaje Józef Gaweł  
 • wrzesień 1948 – marzec 1949 – szkoła organizuje kurs dla analfabetów, który kończy 32 absolwentów
 • 1 stycznia 1949 – wieś otrzymuje nową nazwę – Reptowo
 • 22 lipca 1949 – Reptowo zostaje zelektryfikowane, szkoła otrzymuje pierwszy radioodbiornik
 • 1 września 1950 – nowym Kierownikiem Szkoły zostaje Stanisław Płauszewski, który pełni tę funkcję do 1973 roku; od 1974 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej
 • październik 1950 – w Szkole Podstawowej powstaje pierwsza drużyna harcerska, prowadzona przez Konrada Gruszczyńskiego
 • 1 września 1960 –  Szkoła Podstawowa w Reptowie po raz pierwszy rozpoczyna realizację programu 7 – klasowej szkoły podstawowej   
 • grudzień 1960 – w Szkole Podstawowej w Reptowie ulega likwidacji  nauczanie systemem klas łączonych                                    
 • 25 czerwca 1961 – mury Szkoły Podstawowej w Reptowie opuszcza 12 pierwszych absolwentów klasy VII
 • 1 września 1962 – Szkoła Podstawowa w Reptowie rozpoczyna realizację programu szkoły ośmioklasowej
 • 21 czerwca 1965 – naukę kończy 43 absolwentów, jest to największa liczba uczniów kończących klasę VII w historii szkoły
 • 21 czerwca 1968 -  Szkołę Podstawową w Reptowie kończą pierwsi absolwenci klasy VIII
 • lipiec-sierpień 1968 – kapitalny remont szkoły (wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i podłóg, wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły)
 • wrzesień 1975 –     jednostką nadrzędną dla Szkoły Podstawowej w Reptowie zostaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Kobylance; Gminnym Dyrektorem Szkół zostaje Konrad Gruszczyński
 • wrzesień 1978 – Gminnym Dyrektorem Szkół zostaje Jan Grzeczka
 • wrzesień 1978 – zostaje urządzone i ogrodzone boisko szkolne w Reptowie
 • 30 maja 1979 –  Zbiorcza Szkoła Gminna w Kobylance otrzymuje sztandar i imię Józefa Mozolewskiego – pioniera polskiej oświaty spod znaku Rodła
 • 21 czerwca 1982 – Dyrektor Szkoły – Stanisław Płauszewski po 35 latach pracy i  32 latach kierowania szkołą przechodzi na emeryturę;  obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie przejmuje mgr Krystyna Owczarek
 • lipiec-sierpień 1982 – przeprowadzono remont urządzeń sanitarnych i adaptację strychu dla potrzeb Szkoły
 • 8 czerwca 1983 – Szkoła zajmuje II miejsce w eliminacjach Wojewódzkich Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega pożarom” oraz III miejsce indywidualnie uczeń Artur Rokicki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • maj  1984 –  zawiązuje się Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Reptowie
 • 1 września 1985 – instancją nadrzędną Szkoły Podstawowej w Reptowie zostaje Inspektor Oświaty i Wychowania w Kobylance; funkcję pełni Jan Grzeczka
 • lipiec-sierpień 1985 – dalsza adaptacja strychu na bibliotekę szkolną
 • czerwiec 1986 –  uroczystość obchodów 40-lecia istnienia i działalności Szkoły Podstawowej w Reptowie
 • 1 września 1991 – funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie pełni Lilianna Janeczek
 • maj  1996 – jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Reptowie
 • maj 1996 – rozpoczęcie współpracy z Puschkin-Grundschule z Boitzenburga
 • 1 września 1997 –  uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Reptowie.
 • 4 czerwca 1998 - uczniowie ze Szkół Podstawowych w Reptowie, Kobylance i Kunowie ze sportową wizytą u przyjaciół ze Szkoły Podstawowej w Boitzenburgu; był to pierwszy szkolny wyjazd dzieci z gminy Kobylanka za zachodnią granicę
 • 20 września 1998 - uroczyste otwarcie szkolnej auli
 • 1 września 1999 –  powołanie jednostki - Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w skład której wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne
 • coroczna wymiana uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie i Puskhin Schule z Botzenburga dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli przede wszystkim języków obcych ZSP w Reptowie oraz dyrektora Georga Handy i nauczycielek: Moniki Muller i Birgit Grimmer z Boitzenburga, w realizowaniu projektów wspieranych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 • 1999 - 2010 – współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących  nr 7 Gimnazjum nr 16 w Szczecinie 
 • czerwiec 2000 – otwarcie przyszkolnego placu zabaw
 • czerwiec 2001 – festyn z okazji 55-lecia istnienia szkoły, który zapoczątkował corocznie organizowane festyny z okazji Dnia Dziecka o zasięgu gminnym
 • 2004 – pierwszy gimnazjalny projekt edukacyjny „Reptowskie ogrody”
 • 2004 – modernizacja dachu, wymiana części okien połaciowych
 • 23 kwietnia 2005 – międzynarodowe szkolenie rad pedagogicznych Zespołu Szkół Publicznych i Puschkin Schule z Boitzenburga
 • 06 maja 2005 – otwarcie przez Wójta Gminy Kobylanka wyremontowanego poniemieckiego cmentarza w Reptowie z udziałem ZSP w Reptowie i gościnnie występującego chóru z Essen
 • 20 maja 2005 – narada dyrektorów powiatu stargardzkiego pod kierunkiem pani Barbary Parzybut -wizytatora Kuratorium Oświaty w Szczecinie  
 • lipiec 2005 – pożegnanie księży: odchodzącego do innej parafii księdza proboszcza Kazimierza Drynikowskiego i księdza Jana Hübnera wyjeżdżającego na misje do Afryki
 • 07 września 2005 III Międzynarodowa Konferencja Środowiskowa Kształcenie Środowiskowe z wizytą w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie
 • 27 września 2005 - Zespół Szkół Publicznych w Reptowie otrzymał z rąk ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Certyfikat „Szkoła z Klasą”
 • 30 września 2005 w Szkole Podstawowej w Kunowie odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Edukacji Gminnej
 • 28 października 2005 – wizyta i spotkanie z uczniami medalistki Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Moniki Pyrek (skok o tyczce), jej trenera Wiaczesława Kaliniczenko i Pawła Bartnika - Prezesa Szczecińskiego Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego
 • 2006 – 2010 – udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę" współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny
 • 1 września 2007 - na stanowisko zastępcy Dyrektora ZSP w Reptowie powołana zostaje Anna Parzybut
 • 8 września 2008 - Zespół Szkół Publicznych w Reptowie otrzymał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie Certyfikat Programu Szkoły dla Ekorozwoju „Zielona Flaga”
 • 2008/2009 realizacja projektu „Drogi życia przywiodły nas do Reptowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • październik 2009 – przystąpienie do realizacji projektu pt. „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. z Gdyni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.
 • 15 marca 2010 – uroczysta akademia z okazji 20–lecia Samorządu Terytorialnego z udziałem poprzednich i obecnych władz Gminy Kobylanka
 • 30 kwietnia 2010 – otwarcie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik - 2012”
 • maj 2010 – publikacja pt. „Drogi życia przywiodły nas do Reptowa”
 • 24 czerwca 2010 –  Zespół Szkół Publicznych w Reptowie otrzymuje sztandar
 • 1 września 2010 – funkcję Dyrektora ZSP w Reptowie pełni Marzena Sikorska, a zastępcy dyrektora Anna Górniak
 • 29 kwietnia 2014 – gminne obchody rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • 2012 – 2015 - realizacja projektu „Myślę, liczę, działam” realizowanego przez Gminę Kobylanka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2
 • 1września 2015 – funkcję Dyrektora ZSP w Reptowie pełni Mariusz Dubojski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Maria Szyndlarewicz
 • 10 października 2015 – otwarcie odremontowanej hali sportowej. Remontu dokonali rodzice uczniów szkoły
 • 20 lutego 2016 – otwarcie odremontowanej auli szkolnej dokonanej przy ogromnym wsparciu Rady Rodziców i pana Lesława Hubera – Wójta Gminy Kobylanka w latach 1990-1998
 • lipiec 2016 – montaż radiowęzła na korytarzach szkolnych
 • 14 września 2016 – spotkanie z kapitanem Zbigniewem Piaseckim pseudonim „Czekolada”, harcerzem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, Powstańcem Powstania Warszawskiego z uczniami klas szóstych szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylanka i uczniami gimnazjum
 • 21 października 2016 – uroczyste obchody jubileuszu 70lecia Edukacji na terenie Gminy Kobylanka obchodzone w Reptowie przy udziale władz kościelnych, samorządowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przyjaciół, absolwentów i uczniów szkół
 • 28 listopada 2016 – spotkanie uczniów i rodziców z Sędzią Anną Marią Wesołowską, dotyczące przestrzegania prawa wśród uczniów i wobec nich
 • 30 listopada 2016 – narada dyrektorów szkół i organów prowadzących z powiatów stargardzkiego i pyrzyckiego pod kierunkiem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy
 • styczeń 2017 – Zespół Szkół Publicznych w Reptowie otrzymuje Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” w uznaniu działań szkoły oraz osiąganych przez jej uczniów wyników podczas egzaminów zewnętrznych
 • 30 marca 2017 – Rada Gminy Kobylanka ostatecznie przyjmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do reformy edukacji. Zespół Szkół Publicznych staje się Szkołą Podstawową w Reptowie

 • 25 września 2016r. 1467
 • 14 lutego 2016r. 01 lipca 2017r. 32 10032 Drukuj

  Bądź na bieżąco

  Telefon:

  Adres:

  Szkoła Podstawowa w Reptowie
  Reptowo 96 A
  73 - 108 Kobylanka
  w. zachodniopomorskie

  2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

  projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

  do góry