loading...

http://www.zsss.osw.pl/Portals/GIM/Technika/psycholog.jpg

 

mgr Anna Maćkiewicz

  


Przyjdź z każdą sprawą, o której chcesz porozmawiać!

 

 • Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego, emocjonalnego oraz efektywności uczenia się i nauczania poprzez wspieranie  działań wychowawców klas, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), a także instytucjami pozaszkolnymi.
 • Pedagog rozpoznaje potencjalne możliwości i indywidualne potrzeby uczniów oraz umożliwia ich zaspakajanie.
 • Rozpoznaje przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce, ale również wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami. Zmierza do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.
 • Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zadaniem pedagoga jest monitorowanie  przestrzegania  postanowień  Konwencji  o Prawach Dziecka.

  

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 • niepokoi ich zachowanie dziecka,
 • chcą porozmawiać o dziecku i swoich z nim relacjach,
 • mają pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
 • mają wątpliwości  i nie wiedzą  do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukają pomocy.

  

Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 • czują, że nikt ich nie rozumie, są samotni,
 • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
 • mają problemy rodzinne, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • mają problem i nie wiedzą jak go rozwiązać,
 • chcą podzielić się swoją radością, sukcesem, porażką, smutkiem,
 • chcieliby z kimś porozmawiać,
 • chcieliby pomóc innym i nie wiedzą w jaki sposób,
 • mają ciekawe pomysły, którymi chcą się podzielić

 

Drodzy Rodzice! Dzieci uczą się tego, czym żyją.

 

 • Jeżeli dziecko żyje w ciągłym krytycyzmie, nauczy się potępiać.
 • Jeżeli dziecko żyje otoczone wrogością, nauczy się walczyć.
 • Jeżeli dziecko żyje z uszczypliwością, nauczy się wstydu.
 • Jeżeli dziecko żyje otoczone poczuciem krzywdy, nauczy się czuć winne.
 •  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, nauczy się cierpliwości. 
 • Jeżeli dziecko żyje w atmosferze podtrzymującej je na duchu, pozna swoją wartość i będzie silne.
 • Jeżeli dziecko żyje w atmosferze pochwał, nauczy się doceniać innych.
 • Jeżeli dziecko żyje w sprawiedliwości, nauczy się sprawiedliwości.
 • Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, nauczy się wiary.
 • Jeżeli dziecko żyje w atmosferze akceptacji, nauczy się akceptować siebie.
 • Jeżeli dziecko żyje w akceptacji i miłości, odnajdzie i pokocha siebie i cały świat.

01 lutego 2016r. 20 września 2023r. 32 10927 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry