loading...

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni) / uczniowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 ) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem  danych osobowych Pana/i, Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w Reptowie, Reptowo 96 A, 73 - 108 Kobylanka.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Państwo mogą się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zadań statutowych szkoły  wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji wydarzeń edukacyjnych - na podstawie zgody, którą można w dobrowolnym momencie wycofać.

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać wówczas te dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa i dzieci danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/i  interesów, praw i wolności lub Pana/i dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Pana/i oraz dzieci dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III.

 1. Odbiorcy danych

Pana/i i dzieci dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. organom administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości oraz naszym podwykonawcom, likwidatorom szkód, wykonawcy usług, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych zadań statutowych).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/i:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
  z Pana/i szczególną sytuacją ;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest*:

 • obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
 • dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

* zakres każdego w w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/i skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych    
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl


06 stycznia 2019r. 06 stycznia 2019r. 30 5518 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry