loading...

rok szkolny 2016 / 2017

Prezentacja Projektów - styczeń 2017

 

16 stycznia 2017 roku odbyły się projekty edukacyjne gimnazjalistów klas drugich. Uczniowie przygotowali w zespołach rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

 

Zostały poruszone takie problemy jak:

 

 • Działania podejmowane w celu zmniejszenia rachunków za wodę
 • Ciekawe miejsca w Stanach Zjednoczonych. Które z nich chciałbyś odwiedzić?
 • „Nie ma deszczu bez chmury” – Jak powstają deszcz i śnieg, grad inne zjawiska pogodowe.
 • Moja mała ojczyzna – moje miejsce zamieszkania, moja gmina. Jak funkcjonuje społeczność lokalna gminy Kobylanka?
 •  Historia koszykówki

 

Każda grupa przedstawiła swoją pracę publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli, kolegów i koleżanek. Prezentacje były ciekawe i wysoko ocenione.

 


 

 Prezentacja Projektów

 

19 lutego 2016 roku odbyły się projekty edukacyjne gimnazjalistów klas drugich. Uczniowie przygotowali w zespołach rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

Zostały poruszone takie problemy jak:

 • Uzależnienie od Internetu
 • Faty i mity o Iluminatach
 • „Pokój nieGościnny” – makieta i gra dydaktyczna na motywie „Dziadów cz. II”
 • Symbole II wojny światowej – historia i pamięć po 70 latach
 • Czy anoreksja i bulimia są chorobami współczesnych nastolatków

 

Każda grupa przedstawiła swoją pracę publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli, kolegów i koleżanek. Prezentacje były bardzo ciekawe i wysoko ocenione.

 Tematy projektowe 2015/2016

 

lp         Temat Członkowie grup           
1 Uzależnienia od Internetu
 • Joanna Łaszczewska
 • Paulina Wójcik
 • Jakub Król
 • Mateusz Laszkiewicz
2 Fakty i mity o iluminatach
 • Julia Kędzierska
 • Kleopatra Majewska
 • Maja Woźniak
3

„Pokój nieGościnny” – makieta i gra dydaktyczna

na motywie „Dziadów cz. II „

 • Wioletta Łaszkiewicz
 • Oliwia Młodziejewska
 • Aleksandra zawieracz
4

 „Symbole II wojny światowej –

historia i pamięć po 70 latach”   

 • Michał Piątkowski
 • Bartosz Ryziński
 • Kacper Stefański
 • Dominik Synówka
5

Czy anoreksja i bulimia

są chorobami współczesnych nastolatków

 • Ilona Borkowska
 • Kaja Flegel
 • Weronika Tulew

  

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie

 

 

 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 1. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.
 2. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
 4. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.
 5. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
 6. Opiekun projektu ma za zadanie:
 7. wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 8. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
 9. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
 10. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
 11. aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 12. współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
 13. dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.
 1. Wychowawca ma za zadanie:
 1. na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
  o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
 2. współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.
 1. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
 2. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.
 3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

 

 

 


16 grudnia 2015r. 29 stycznia 2017r. 1 5608 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry