loading...

 

 


 

Istnieje możliwość ustalenia dogodnego dla rodziców terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym.

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

(terapia pedagogiczna)

 

zalecane dla wszystkich uczniów, którzy mają trudności w zakresie czytania, pisania i uczenia się.

 

 • Zajęcia przeznaczone są dla  uczniów, którzy chcą szybciej i łatwiej zdobywać wiedzę, osiągać lepsze wyniki w nauce, pięknie czytać i poprawnie pisać.

 

 • Dzięki ćwiczeniom, grom i zabawom odpowiednio dobranym do wieku, możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży wzrasta motywacja do nauki, tempo oraz poprawność czytania i pisania, rozumienie samodzielnie czytanych poleceń i tekstów.                                

 

Podczas zajęć uczniowie:

 

 • doskonalą umiejętności czytania cichego i głośnego w zakresie techniki, poprawności i rozumienia treści,
 • wypracowują nawyki poprawnego pisania,
 • doskonalą świadomość i czujność ortograficzną,
 • rozwijają pozytywne nastawienie i motywację do opanowania umiejętności czytania,
 • rozwijają sprawności fonologiczne i językowe,
 • rozwijają sprawności intelektualne, myślenia i uwagi,
 • kształtują poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości,
 • rozwijają poczucie własnej wartości,
 • kształtują adekwatną samoocenę, uczą się rozpoznawania swoich mocnych stron oraz sposobów wykorzystania ich w życiu codziennym,
 • wdrażają się do samodzielnej pracy,
 • usprawniają funkcje odpowiedzialne za proces uczenia się,
 • doskonalą umiejętność komunikowania się i pracy w grupie,
 • doskonalą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych wymagających odporności na stres.

 

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie oddziału przedszkolnego, klas 1-6 szkoły podstawowej 

Programy pracy terapeutycznej są opracowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi  w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie diagnoz wstępnych i końcowych poziomu umiejętności uczniów, dokonywanych przez szkolnego pedagoga-terapeutę.

 


02 stycznia 2018r. 20 listopada 2023r. 32 6619 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry